Invitații de participare
 

2022.11.02 - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii pază"

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" reprezentat prin Manager Dr. Stoica Ioan Cristian cu respectarea art. 111 din Legea 98/2016 vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii de pază" :

1. Invitație de participare - click AICI

2.  Caiet de sarcini - click AICI

3. Model acord cadru si contract subsecvent - click AICI

4. Model formulare - click AICI

5. Proces verbal deschidere procedura - click AICI

6. Raportul Procedurii - click AICI

7. Contestatia 1 _ click AICI

8. Contestatia 2 _click AICI

9. Decizie CNSC _click AICI

10. Contestatie SGPI _click AICI

11. Comunicare_CNSC_2023.02.01_click AICI

!! UPDATE 15.02.2022

12. Comunicare rezultat procedura_click AICI

13. PV - Reevaluarea propunerilor financiare_click AICI

14. Raportul procedruii - Procedura simplificata Servicii de paza_click AICI

15. COmunicare acceptare oferta castigatoare_click_AICI

16. Contestatie CNSC GOV PROTECTION_click_AICI

17. Dispozitie suspendare procedura - 24.02.2023

18. Decizie CNSC - 22.03.2023

 

2022.04.20 - Lucrari curente

1. Caiet de sarcini - click AICI

2. Model Borderou - click AICI

3. Model Contract - click AICI

 

2020.10.30 - Caiet de Sarcini - Lucrari reparații curente

1.  Caiet de sarcini - click AICI

 

2020.06.02 - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii pază"

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" reprezentat prin Manager Dr. Stoica Ioan Cristian cu respectarea art. 111 din Legea 98/2016 vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii de pază" :

1. Invitație de participare - click AICI

2.  Caiet de sarcini - click AICI

3. Model acord cadru si contract subsecvent - click AICI

4. Model formulare - click AICI

  

2019.04.10 - Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii pază"

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular "Foișor" reprezentat prin Manager Dr. Stoica Ioan Cristian cu respectarea art. 111 din Legea 98/2016 vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de "achiziție servicii de pază" :

1. Invitație de participare - click AICI

2.  Caiet de sarcini - click AICI

3. DUAE - click AICI

4. Model formulare - click AICI

5. Model acord cadru si contract subsecvent - click AICI

 

2018.11.22 - Achizitionare lucrari de reparatii in spatii reprezentative

Achizitionare lucrari de reparatii in spatii reprezentative din imobilul Spitalului Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor.

Click aici pentru detalii.